Hlavná stránka Kurzy na Slovensku Jazykové kurzy
verejnost2

Kurzy sú určené pre verejnosť (jednotlivcov ako aj uzavreté skupiny), vo veku od 7 rokov

Skupinová výučba je väčšinou organizovaná v miniskupinách (2-4 účastníkov).

Obsah i rozsah individuálnej výučby je vždy pripravovaný podľa požiadaviek účastníka jazykovej prípravy (pre deti aj dospelých).

firemny

Firemné jazykové kurzy plne zohľadňujú osobitosti všetkých požiadaviek spoločnosti pri individuálnej a skupinovej jazykovej príprave manažérov a zamestnancov.

Využívané sú všetky vhodné prostriedky osvojovania cudzích jazykov, vrátane výučby v hladine alfa, čím sa výrazne zvyšuje efektivita zdokonaľovania jednotlivých jazykových zručností.