Dotazník uchádzača o prácu v oblasti administratívy

Titul:

Invalid Input
Meno *

Vložte požadovaný údaj
Priezvisko *

Vložte požadovaný údaj
Trvalé bydlisko *

Vložte požadovaný údaj
Prechodné bydlisko

Vložte prechod
Telefón *

Vložte požadovaný údaj
E-mail *

Vložte požadovaný údaj
Znalosť cudzích jazykov:
Popis úrovne znalosti cudzích jazykov


Moje doterajšie a súčasné vzdelanie v danej oblasti: *

Vložte požadovaný údaj
Doterajšia prax :

Invalid Input
Kedy môžete začať pracovať:

Vložte požadovaný údaj
Ako dlho by ste chceli u nás pracovať: *

Vložte požadovaný údaj
Súčasná ekonomická aktivita: *

Vložte požadovaný údaj
Aká je Vaša predstava o hodinovej odmene v eurách: *

Vložte požadovaný údaj
Poznámky (uveďte ďalsie okolnosti týkajúce sa Vašej žiadosti o prácu) - u študentov špecifikácia súčasného štúdia (fakulta,ročník ) :

Invalid Input