Dotazník uchádzača o prácu lektora

Titul:

Invalid Input
Meno *

Vložte požadovaný údaj
Priezvisko *

Vložte požadovaný údaj
Trvalé bydlisko *

Vložte požadovaný údaj
Prechodné bydlisko

Vložte prechod
Telefón *

Vložte požadovaný údaj
E-mail *

Vložte požadovaný údaj
Mám záujem o spoluprácu v oblasti výučby týchto cudzích jazykov:
Mám záujem o spoluprácu v oblasti výučby nasledovných školských predmetov:Invalid Input
Poznámka

Vložte predmet
Moje doterajšie a súčasné vzdelanie v danej oblasti: *

Vložte požadovaný údaj
Doterajšia prax :

Invalid Input
Kedy môžete začať pracovať:

Vložte požadovaný údaj
Ako dlho by ste chceli u nás pracovať: *

Vložte požadovaný údaj
Aká je Vaša predstava o hodinovej odmene v eurách: *

Vložte požadovaný údaj
Súčasná ekonomická aktivita: *

Vložte požadovaný údaj
Poznámky (uveďte ďalsie okolnosti týkajúce sa Vašej žiadosti o prácu) - u študentov špecifikácia súčasného štúdia (fakulta,ročník ) :

Invalid Input