Zápis do kurzov v školskom roku 2018/19

Prvé kolo zápisu na kurzy v školskom roku 2018/18 prebieha v termíne 4. - 14. 9. 2017. Doplňujúce druhé kolo je v termíne 18.-28.9.2018

Pred zápisom si vyberte z ponuky kurzov na našej stránke presný obsah kurzu, o ktorý máte záujem a následne vyplňte online prihlášku.